Main Menu

Poznati Peva?i

Anketa

Kako vam se svidja naš Sajt
 

Login FormBroj Poseta

Danas31
Ju?e49
Ove Nedelje191
Ovaj Mesec984
Ukupno43125

jbc vcounter

Vremenska Zona

Doniranje RadiaVremeKursna ListaReklamaStream StatistikaWho's Online

Imamo 8 gostiju na mreĹľi

Reklama


PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 16 februar 2018 19:50

Staniša Paunovi? Homoljac, peva?, autor i Kralj izvornih vlaških pesama,

Staniša Paunovi?
Isto?na Srbija ostala je bez jedne od svojih poslednjih velikih legendi vlaške izvorne muzike.

Magistar pravnih nauka i poznati advokat iz Ku?eva, Staniša Paunovi? Homoljac, ili kao što su ga mnogi zvali Bata Staki, peva? i izvo?a? vlaške narodne muzike, rodom iz sela Turija, koje se nalazi u opštini Ku?evo, u isto?noj Srbiji. Smatra se jednim od najve?ih izvo?a?a vlaške muzike, te ga zbog toga nazivaju bardom vlaške narodne muzike i kraljem vlaške pesme.

Staniša Paunovi? je ro?en 1947. godine u radni?ko-selja?koj porodici, u selu Turija kod Ku?eva. Njegov otac Joca bio je kova?ki radnik i nosilac Ordena rada sa srebrnim vencem. Majka je bila doma?ica, seljanka. Deda i baba tako?e su bili seljaci. Njegov deda Stojimir svirao je frulu, a frulu je tako?e svirao i Stanišin stric Dragoljub, koji je poginuo u Bosni u Drugom svetskom ratu. Baba Veselija je lepo pevala gotovo do kraja života i Staniša Paunovi? smatrao je da njegov talenat poti?e od njegove babe. Od svog dede nasledio je duduk, a nasledio je i talenat za sviranje ovog instrumenta. Kao dete od oca je na poklon za svoj deseti ro?endan dobio harmoniku. Nakon toga je po?eo svirati, usavršavaju?i se na novim harmonikama koje mu je otac kupovao.

Školovanje je zapo?eo u Ku?evu, a nastavio u Nišu, gdje je upisao pravni fakultet. Na fakultet je otišao nakon što je odslužio vojsku. Nakon prve godine studija, zbog odli?nog uspeha, od opštine Ku?evo dobija stipendiju i prima je uredno do kraja školovanja. Tokom studiranja, bio je ?lan KUD-a Oro iz Niša.

U toku školovanja zara?ivao je sviraju?i i pevaju?i. Prvi javni peva?ki nastup imao je u tre?em razredu srednje škole, za Dan mladosti, kada je izveo pesmu na srpskom jeziku Sa jablana crven listi? pao. U Nišu je upoznao Dušana ?or?evi?a Mramorca, koji je zapazio vokalne sposobnosti Staniše Paunovi?a. U jesen 1969. po?eli su vežbati kako bi Staniša mogao snimiti plo?u i vežbali su oko dva meseca. Sa muzi?kim materijalom snimljenim na traci otišli su u tadašnji Beograd disk, gde ih je primio direktor Dragutin Presburger. Kada je Presburger ?uo da Staniša zna pevati vlaški, zatražio je da se snime vlaške pesme. Nakon toga se Staniša vra?a u Ku?evo i od kulturnog radnika Voje Marjanovi?a, ina?e brata po ocu ?or?a Marjanovi?a, dobija trake sa pesmama sa Homoljskih motiva. Staniša je izabrao ?etiri pesme i sa tim pesmama je otišao u Beograd disk, gde je 16. januara 1970. snimio svoju prvu plo?u. Pravni fakultet je završio 1973. godine, nakon ?ega se vra?a u Ku?evo gde obavlja razli?ite funkcije iz oblasti pravne struke.

Staniša Paunovi? je oženjen i ima sina Olivera. Svoj muzi?ki talenat preneo je na sina, kojem je kupio prvu harmoniku još pre osnovne škole. Prva harmonika koju je Staniša kupio sinu bila je sa klavijaturom, a nakon što je Oliver po?eo svirati, išao je na podu?avanje kod poznatog harmonikaša Slobodana Božinovi?a. Nakon toga promenio je harmoniku, i po?eo je svirati dugmaricu, na kojoj ga je pou?avao ?uveni ku?evski harmonikaš Velizar Matuši?, a nakon njega i Dragiša Paunovi?. Poduku u sviranju Oliver je završio u Požarevcu, kod ?uvene harmonikaške porodice Životi?, tj. kod Siniše Životi?a, sina Vitomira Životi?a.

Svoju prvu plo?u izdao je pod imenom Staniša Paunovi? Homoljac 1970. godine. Plo?u je snimio za produkcijsku ku?u Beograd disk, koja od 1981. nosi naziv Jugodisk. Na ovoj plo?i su se našle ?etiri izvorne vlaške pesme: M’ndra mja (M?ndra mea – Lijepa moja), Bite, Bite (Bit?, Bit? – Bito, Bito), Dorulje, dorulje (Dorule, dorule – Žalosti, žalosti) i Of, Ljana mja (Of, Leana mea – Of, Ljano moja, koja se još zove i Kukurudz ku pana ‘n sus – Porastao kukuruz). Za istu ku?u u maju 1971. godine izdao je singl-plo?u pod nazivom Izvorjel ku apa rešje (Izvorel cu ap? rece – Izvor?i? sa hladnom vodom), sa istoimenom pesmom i pesmom Hajde, Ljana la pojana (Haide Leana La Poian? – Do?i, Ljano, na proplanak). 1972. godine izdaje singl pod nazivom Ma duš’i asar’n sat (Ma Dusâi Asrâ-n Sat – Pro?oh sino? selom), sa istoimenom pesmom i pesmom Duor mujkica mja (Dor Muichita Mea – Željan sam te, maj?ice moja/Nedostaješ mi, majko). Muziku za obe ove pesme napisao je li?no Staniša Paunovi?.

Staniša Paunovi? 1973. godine prelazi u diskografsku ku?u PGP RTB i izdaje plo?u. Na ovoj plo?i se izdvajaju pesme Pre valje la valje (Tamo u dolini) i Dunere, Dunere (Dunave, Dunave). Sa Živkicom Lazarevi? je 1975. godine snimio duet, odnosno singl na kojem su se nalazile pesme Dem m’ndruco gura tja (Daj mi, draga, usta tvoja), za koju je snimljen i spot, i Fa?amaš privigitore (Ja bih bila slavuj). U novembru 1976. godine za PGP RTB je izdao i singl sa pesmama Jo pljekaj pre drum de dor (Jo pljekaj pr? drum d? dor – Idem na željeni put) i Ba?e v’ntu dala Krajina (Ba?e vintu dala Kraina – Piri vetar od Krajine). Sredinom 1970-ih PGP RTB izdaje mu plo?u pod nazivom Vlaške pesme. Jedna od pesama na ovoj plo?i je i Trekuj asare la šine (Kad sam sino? pošao da ve?eram). Popularne su i njegove pesme Jo mis ba?a d’n Homolj (Ja sam momak iz Homolja), Frunze galbine d’n vinje (Požutelo liš?e) i K’n?iku lu mika (Kratka balada). Godine 1979. izašla je njegova singl-plo?a sa pesmama Nu ?i ?eme puju mjeu (Nu ?i ?eme puju mieu – Ne boj se, pile moje) i Dajka Gico fa (Dajka Gico fa – Gico, draga djevojko), koju je izdala diskografska ku?a PGP RTB.

Za PGP RTB izdao je 1982. godine plo?u Aša fost šji tata mjeu (Aša fost šî tata meu). Ova plo?a imala je deset pesama: na A strani – Aša fost šji tata mjeu (Aša fost šî tata meu – Takav je bio i moj otac), Frunza verde rug in?ins (Frunza verde rug în?ins – List zeleni od kupine), Mis dus mujka jo d’par?e (Mis dus mujka jo dîpar?e – Daleko sam sada, majko), Sara buna fe mujere (Sara bun? f? mujere – Dobro ve?e, ženo moja) i Šje mja fost m’j drag pe lumje (Še mja fost m?j drag pe lume – Bilo mi je najdraže na svijetu), na B strani – Ješ m’druco la padure (Ješ mîdruco la p?dure – Do?i, draga, do šumice), M’ndra mja dila Majdan (Mîndra mia dîla Majdan – Draga moja iz Majdanpeka), Foje ver?e kamararu (Foje verdje kamararu – Zazelenelo liš?e), Zorilor, surorilor (Zorilor surorilor – Zorice, sestrice) i Sko?e muma turta (Sko?e mum? turta – Daj, majko, poga?u). Na ovom albumu Staniša Paunovi? bio je autor pesama Aša fost šji tata mjeu, Sara buna fe mujere i M’ndra mja dila Majdan.

Sem na vlaškom, Paunovi? je snimio i nekoliko pesama na srpskom jeziku, me?u kojima su poznate šaljive pesme Eto, tako patim ja i Oženih se, zarobih se.

Tokom 70-ih, na talasima Radio Bora Staniša Paunovi? je bio najslušaniji peva?. U to doba posebno je bila slušana njegova pesma posve?ena Dunavu Dunere, Dunere (Dunave, Dunave). Tokom 80-ih, za svoje dotadašnje pesme, napravio je niz video-spotova. Za jubilej od 25 godina rada izdao je album pod nazivom Kralj vlaške pesme Staniša Paunovi? – La Rum’nj d’n Srbije.

Za izdava?ku ku?u Videomelos iz Oštrelja kod Bora izdao je album pod nazivom Staniša Paunovi? Bata Staki – Vlaške pesme, sa 19 pesama, koje je Paunovi? komponovao i muzi?ki aranžirao. Te pesme su: 01. Spunjem bala, spunjem draga (Spunjem bélé spunjem dragé – Kaži mila, kaži draga), 02. In padure la Gornjana (Ín padure la Gornjana – U Gornjanskoj šumi), 03. Baja?ej s’ma askultak (Bajácéj sá ma askultac – Slušao sam de?aka), 04. Fra?i mjei ši surori (Frací mjej ší surori – Bra?o moja, sestre moje), 05. Georgice, kopil prost (Georgicé kopil prost – ?ur?ice, budalasto diete), 06. Sa pus dusmanji pre Srbije (Sa pus dusmanji pré Srbije – Srpskim dušmanima), 07. Jo mis bajat dila sat (Jo mis bajat dila sat – Ja sam momak sa sela), 08. Bajatu tajki (Bajatu tajki – Tatina mom?ina), 09. M’ndruca Bufana (Míndruca Bufaná – Bufanka devojka), 10. La Rum’nj d’n Srbije (La Rumínj din Srbije – Vlah iz Srbije), 11. Bo?ezu (Bo?ezu – Krštenje), 12. Doa dajke jubesk (Doa dajké jubesk – Dvije drage ljubim ja), 13. K’n?iku lu jepuraš (Kín?iku lu jepuraš – Balada o zecu), 14. Pintru ?inje Marije (Píntru ?inje Marije – Zbog mla?ane Marije), 15. Auljik ši jar ljik, 16. K’n?iku lu aj becij (Kín?iku lu aj becíj – Balada o pijanici), 17. Merže nunta pre sta sat (Meržé nunta pré sta sat – Kroz selo idu svatovi), 18. Ma duk mujke in argacije (Ma duk mujké ín argacije – Odoh, majko, nadni?iti) i 19. Dajka d’n ?injerjaca (Dajka din ?injeraca – Draga iz mladosti).

Tokom 1990, 2000 i 2010 pravi nekoliko spotova za pesme na vlaškom i srpskom jeziku, kako za one pesme iz njegovog li?nog repertoara, tako i za vlaške i srpske narodne pesme ili pesme komponovane u tradicionalnom stilu.

Pored toga što je poznat kao peva?, Staniša Paunovi? je poznat i kao recitator i na svojim nastupima ?esto je recitovao poezije.

Osim diskografskih izdanja koje ima iza sebe, Staniša Paunovi? je bio ?est gost na svadbenim veseljima i krštenjima u vlaškim selima. Isto tako u?estvovao je i na priredbama koje su organizovala srpska kulturnoumetni?ka društva iseljenika iz isto?ne Srbije.

Tako?e je bio u?esnik brojnih festivala koji popularizuju vlašku kulturu u Srbiji. Osim niza festivala 14. decembra 2010. bio je gost na koncertu legendarnog frulaša Tihomira Paunovi?a, a u okviru ciklusa Muzi?ka tradicija „Portret jednog svira?a“, ciklusa koncerata koje organizuje RTS, kao i na brojnim drugim manifestacijama. ?esto je nastupao i na televiziji, gde je izvodio vlaške narodne pesme.

Iako je bio solo peva?, ima je i nekoliko istaknutih duetskih pesama, a i na svojim nastupima zapevao u duetu. Svakako je poznat njegov ve? spomenuti duet sa Živkicom Lazarevi? (Mileti?), sa kojom je snimio i plo?u. Sa Gordanom Gocom Stoji?evi? otpevao je narodnu pesmu Tu nu vrjei rakije s’ bjei (Ti ne želiš piti rakije). Ova pesma našla se i na albumu Dobro došli, prijatelji, koji je Gordana Stoji?evi? izdala za PGP RTS 2003. godine.


Poslednje aĹľurirano petak, 16 februar 2018 20:32
 
© 2019 Grom Radio Homolje | Design by vonfio.de